Kursus i Bioteknologi og Bioinformatik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Copenhagen Summer University > Kurser > Bioteknologi og Bioinf...

Klik her for update om dette eller lignende kurser. Nedenstående kursusbeskrivelse er fra sommer 2015.

Bioteknologi og Bioinformatik

Forskningen i bioteknologi og bioinformatik er i rivende udvikling, hvilket udfordrer naturfagslærerne på det gymnasiale niveau, ikke mindst på de bioteknologiske linier. Kurset er centreret om de muligheder, der er inden for mikrobiel- og plantebioteknologi til at løse fremtidens udfordringer og i at anvende bioinformatiske værktøjer til at analysere de store mængder af biologisk information, der er offentligt tilgængeligt.

Kurset fokuserer på områder, hvor Danmark står stærkt internationalt videnskabeligt og har en stærk biotech industri, men med øje for de faglige mål, som er opstillet på de gymnasielle uddannelser.

På kurset vil et tværdisciplinært hold af undervisere integrere den nyeste forskning med relevante praktiske bioteknologiske og bioinformatiske værktøjer, der kan anvendes i undervisningen. Vi vil integrere Bioteknologi og Bioinformatik til en helhed baseret på øvelser, der kan bruges som udgangspunkt for undervisning i gymnasieskolen (i Bioteknologi, Biologi og Kemi). Undervisningen i bioinformatik vil gøre deltagerne i stand til, ved hjælp af computere og statistiske værktøjer, at ekstrahere og behandle relevant biologisk viden fra de store mængder af biologisk information, der i dag er frit tilgængelig på internettet. Kurset vil på en effektiv og anvendelsesorienteret måde opdatere gymnasieundervisere og andre med tilsvarende formidlingsopgaver inden for Bioteknologi og Bioinformatik.

Dit udbytte

Deltagerne vil tilegne sig kompetencer, up-to-date viden om og state-of-the-art værktøjer inden for:

  • Mikrobiel bioteknologi med fokus på enzymer, som er relevante for fødevareindustrien, vaskepulverproducenter og den bioteknologiske industri. Industriens krav til nye enzymer og enzymers anvendelse i nye processer vil blive gennemgået. Det praktiske laboratoriearbejde vil bl.a. omfatte screening af enzymproducerende bakterier og karakterisering af udvalgte bakteriestammer og deres enzymer.
  • Plantebioteknologi med fokus på biomasse til biofuel og optimering af lysdrevne processer i planter. Anvendelse af kvantitativ og kvalitativ PCR, genetisk modificerede planter, mutanter, kromatografi af lysabsorberende pigmenter fra fotosyntesen og af cellevægskomponenter.
  • Bioinformatik med hovedvægt på DNA og protein-sekvens analyse og molekylær fylogeni, protein 3D visualisering og homologi modellering samt brug af sekvens- og genom-databaser.

Kurset vil bidrage til udviklingen af konkret undervisningsmateriale og vil danne rammen for et fremtidigt fagligt netværk blandt deltagerne.

Kursusindhold

Kurset omfatter en blanding af forelæsninger, problemorienteret undervisning, bl.a. i form af computerøvelser og laboratorieøvelser. Laboratorie- og computerøvelser vil kunne inddrages i undervisning i gymnasieskolen. Kurset indeholder elementer med undervisning i bioinformatik, plantebioteknologi samt mikrobiel bioteknologi, hvor de enkelte elementer bliver flettet sammen til en helhed.

Deltagere

Kurset er målrettet undervisere i gymnasieskolen, som ønsker kompetencer til at planlægge og udføre undervisning i bioteknologi og bioinformatik, og andre med tilsvarende opgaver og forudsætninger.

Dato

5 dage, 10. – 14. august 2015, kl. 9:00 – 17:00, Københavns Universitet, Frederiksberg Campus.

Kursusledere

Anders Priemé, professor, Biologisk Institut, Københavns Universitet – mikrobiel bioteknologi
Mika Zagrobelny, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – plantebioteknologi og bioinformatik

Andre undervisere

Jesper Harholt, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – plantecellevæggens biosyntese, struktur og evolution
Lars Hemmingsen, lektor, Kemisk Institut, Københavns Universitet – 3D protein struktur modellering
Peter Stougaard, lektor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – mikrobiel bioteknologi
Poul Erik Jensen, professor, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – fotosyntese, pigmenter og syntesebiologi
Agnieszka Janina Zygadlo Nielsen, postdoc, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet – fotosyntese, pigmenter og syntesebiologi

Pris

19.000 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale, laboratorieudstyr og forplejning under kurset.