Kampen om fødevarerne - 5-dages kursus – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Copenhagen Summer University > Kurser > MadiSamfundet

Klik her for update om dette eller lignende kurser. Nedenfor er kursusbeskrivelsen fra sommeren 2015.

Mad i Samfundet: Kvalitet, Sikkerhed og Politik – kampen om fødevarerne

Vores fødevarer er på en og samme tid en kilde til nydelse og problemer. Medierne beretter jævnligt om problemer med kvaliteten og sikkerheden eller om overvægt blandt danskerne. Samtidig promoverer kendte kokke det nye nordiske køkken, raw-food eller stenaldermad. Dette kursus sætter fokus på maden som en arena, hvor forbrugere, landbrug, industri og andre aktører mødes og kæmper om kvaliteten og sikkerheden.

Hvorfor siger forbrugerne ét og gør noget andet, når de køber ind? Hvorfor vil de ikke betale for kød fra besætninger med høj dyrevelfærd? Hvorfor er kvinder til kål og mænd til kød? Hvorfor er forbrugerne uenige med eksperterne om gensplejsede fødevarer? Hvorfor synes forbrugerne, at dyrevelfærd er vigtigere end fødevaresikkerhed?

Ved hjælp af den nyeste samfunds-videnskabelige forskning vil kurset svare på disse og andre aktuelle spørgsmål.

Dit udbytte

Formålet med kurset er at give deltagerne en indsigt i de samfundsmæssige processer, som har betydning for fødevarernes kvalitet og sikkerhed. På kurset vil vi introducere teorier og begreber, som styrker perspektivet og analysen for dig, der til daglig arbejder med fødevarers kvalitet eller sikkerhed. Efter kurset vil du bl.a.: 

  • Forstå hvordan samfundsmæssige grupper domineres af forskellige opfattelser og værdier, og hvad det betyder for arbejdet med kvalitet og sikkerhed.
  • Kunne bruge samfundsvidenskabelige begreber i analysen af en fødevarerelateret problemstilling i et jord-til-bord perspektiv
  • Være i stand til at pege på samfundsmæssige forhold, der har betydning for konkrete kvalitets- og sikkerhedsmæssige problemstillinger – og på den baggrund have et bedre grundlag for at træffe beslutninger f.eks. på din arbejdsplads.

Kursusindhold

Kurset introducerer de aktører, strukturer og væsentligste begreber (såsom kvalitet, sikkerhed, magt og indflydelse, politisk forbrug m.m.), der har betydning for kvalitet og sikkerhed af fødevarer. Kurset giver en grundig indføring i det brede kvalitets- og sikkerhedsbegreb, som både inkluderer det, der kan måles og vejes og immaterielle elementer som miljø, dyrevelfærd, etik osv. I løbet af kurset vil vi tematisere kvalitet og sikkerhed inden for tre områder.

Risiko og tillid. I takt med at produktion og forbrug af fødevarer adskilles har tilliden til maden og ikke mindst producenterne fået større og større betydning. Samtidig anvender industri og landbrug i stigende omfang nye og avancerede teknologier, som mange forbrugere finder bekymrende. I dette tema arbejder vi bl.a. med forskellen mellem forbrugeres og eksperters forståelse af risiko og sikkerhed inden for områder som GM fødevarer og animalske fødevarer.

Politisk forbrug: Økologi, dyrevelfærd og klima. En af reaktionerne på industrialisering af fødevareproduktionen har været en øget efterspørgsel efter økologiske og andre alternative produkter. Fælles for disse fødevarer er, at de repræsenterer nye kvaliteter, som fx. miljø, klima eller dyrevelfærd. I dette tema arbejder vi med at forstå drivkræfterne bag denne udvikling, og hvordan politisk forbrug er blevet en magtfaktor i fødevaresektoren.

Madens sociologi. Dette tema har fokus på menneskers forhold til maden, måltiderne og ikke mindst kvaliteten og sikkerheden. Vi vil berøre spørgsmål som: Hvordan kan vi forstå menneskers adfærd i forhold til maden? Hvorfor er der forskel på det forbrugere siger og gør? Spiser mænd og kvinder det samme? Hvordan kan viden om dette bruges til at kvalificere det daglige arbejde med kvalitet og sikkerhed?

Der er mulighed for at afslutte kurset med en eksamen. Deltagere, der ønsker at gå til eksamen, skal udarbejde et mindre projekt, hvor de analyserer en konkret fødevarerelateret problemstilling. Projekt og eksamen er obligatorisk for de deltagere, der følger kurset som en del af efteruddannelsen Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed.

Deltagere

Kurset er målrettet deltagere med en teknisk-naturvidenskabelig baggrund, som til dagligt arbejder i eller med fødevaresektoren. Kurset vil være relevant, både hvis du arbejder i den private sektor med kontrol af kvalitet og sikkerhed, produktion eller distribution af fødevarer, og hvis du arbejder i den offentlige sektor med eksempelvis kontrol, regulering eller undervisning inden for fødevareområdet. Eller hvis du blot er interesseret i at forstå de kræfter, der er med til at bestemme kvaliteten og sikkerheden af den mad, vi spiser.

Deltagerne skal have:

  • En relevant bacheloruddannelse eller tilsvarende
  • Minimum 2 års relevant joberfaring inden for fødevareområdet

Datoer

5 dage, 17. – 21. august 2015, kl. 9:00 – 17:00 på Københavns Universitet, Frederiksberg Campus

Se evt. datoer for eksamen herom. 

Kursusleder

Jesper Lassen, professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering, Københavns Universitet

Andre undervisere

Lotte Holm, professor i fødevaresociologi, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Peter Sandøe, professor i bioetik, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Janus Hansen, institutleder, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Thomas Bøker Lund, adjunkt i fødevaresociologi, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Bodil Just Christensen, postdoc i fødevaresociologi, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Tenna Jensen, postdoc i CALM-projektet, SAXO-Institutet, Københavns Universitet
Naja Buono Stamov, ph.d-studerende i madsocologi, Institut for Fødevare - og Ressorceøkonomi, Københavns Universitet
Anne Holst Andersen, postdoc, Institut for planlægning, Aalborg Universitet
Jørgen Leisner, Lektor i fødevaremikrobiologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

Pris

19.000 kr. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning samt projektvejledning og eksamen for de, der ønsker at afslutte kurset med en eksamen. Deltagere der er indskrevet på Master i Fødevaresikkerhed og –kvalitetfår 15% rabat (16.000 kr.).