Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg – bagom menneskelig irrationalitet og "nudging"

Frederik Roose Øvlisen

Adm. direktør

Asureco

E-mail: frederik@asureco.com

Frederik Roose Øvlisen er cand.polit. og ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet med ophold på både Dartmouth College og Ludwig-Maximilian Universität München.

Frederik har i sin forskning fokuseret på menneskets adfærd i økonomiske situationer og betragtet fundamentale spørgsmål som; hvordan folk træffer beslutninger, hvordan vi kan påvirke, og hvordan vi kan forudse beslutninger. I særdeleshed er samspillet mellem egen adfærd og forventninger til andres adfærd blevet analyseret.

I sit daglige virke arbejder Frederik med flere iværksættervirksomheder, herunder forsikring af filmproduktioner. Med sin forskningsmæssige baggrund i eksperimentel adfærdsøkonomi står han med sin rationelle, akademiske tilgang i en verden af kunstneriske sjæle. Frederik arbejder herudover som konsulent i olie- og gasbranchen, og har både fra sit virke som iværksætter og som konsulent erfaring med pragmatisk omsætning af akademiske tanker og teorier til praksis.

Frederik er desuden ansat ved Københavns Universitet som ekstern lektor og underviser på flere kurser inden for mikroøkonomi på økonomi-, aktuar- og matematik-økonomi studierne.