Adfærdsøkonomi og Psykologiske Valg – bagom menneskelig irrationalitet og "nudging"

Interview med kursusdeltager Sanne Banggard