Biblioteket mellem oplysning og oplevelse

Sted: Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tidspunkt: Uge 33 eller 34 - 2019
Kontakt: +45 3533 3423 / csu@adm.ku.dk

- Endelig kursusbeskrivelse følger primo 2019 -

Siden årtusindeskiftet er der blevet ansat stadig flere medarbejdere på folkebibliotekerne, der ikke har en traditionel bibliotekarisk bagrund. Hensigten med kurset er at give deltagerne viden om og forståelse for folkebibliotekets værdimæssige udgangspunkt, historiske og aktuelle forandringer og de væsentlige udfordringer, som biblioteket står overfor i dag.