Anna Ilsøe – Københavns Universitet

Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?


Anna Ilsøe
Lektor

Københavns Universitet
Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

E-mail: ai@faos.dk
Telefon: 3532 3212
Mobil: 2235 2422

 

Anna er sociolog og ph.d. og har siden 2003 været tilknyttet Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Hun har gennem en lang årrække forsket i den danske models udvikling og udfordringer med et særligt fokus på virksomhedsniveauet – herunder surveys og case-studier af lokale forhandlinger om løn, arbejdstid og efteruddannelse. Aktuelt beskæftiger hun sig med digitalisering af arbejdsmarkedet med fokus på automatisering og platformsøkonomi samt den sociale dialog om digitaliseringens konsekvenser i Danmark, Tyskland og Sverige. Andre centrale emner har været den danske flexicurity model, konflikter og konflikthåndtering, uorganiseret arbejdskraft, psykisk arbejdsmiljø og flekstid.

Anna vægter det internationale perspektiv højt og har gennemført sammenlignende studier af den danske model og andre arbejdsmarkedsmodeller – herunder en sammenligning af amerikansk arbejdsmarkedspolitik og den danske flexicuritymodel. Sidstnævnte undersøgelse blev gennemført under et længere ophold som gæsteforsker på Johns Hopkins University, Washington DC, USA.

Anna har publiceret en række peer reviewed artikler, kapitler og rapporter om den danske model. Hun er desuden en flittig skribent i dagblade og magasiner og deltager ofte i debatten om den danske model i tv, radio og aviser samt ved konferencer og debatarrangementer. Hun har holdt adskillige oplæg om den danske model og undervist på en lang række kurser om dansk og europæisk arbejdsmarkedsregulering såvel inden for som uden for universitetets mure.

Læs Annas artikel: CSC-konflikten og den danske model

Se Annas C.V. her