Den Danske Model - under udvikling eller afvikling?

Nana Wesley Hansen

Lektor

Københavns Universitet
CSS, Øster Farimagsgade 5, Postboks 2099,
Bygning 16, Opgang i, Bygning: 16.2.42
1014 København K

E-mail: nha@faos.dk
Telefon: +45 3532 3444

Nana Wesley Hansen er lektor på FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier på Sociologisk Institut. Hendes primære forskningsområde er overenskomster og kollektivt samarbejde i den offentlige sektor. I 2015 udgav hun en bog om kollektivt samarbejde på den kommunale arbejdsplads under effektivisering med fokus på skoleområdet og det specialiserede socialområde.

Hun samarbejder med lektor Mikkel Mailand om at følge de offentlige overenskomstrunder på sektorniveau og udvikle forskningsbaserede analyser på området. Sammen har de skrevet komparative analyser om udviklingen i den offentlige sektor efter den finansielle krise med særligt fokus på skole og hospitalsområdet

Sideløbende arbejder Nana Wesley Hansen også med rekruttering af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere til Danmark. Her følger hun politikudviklingen og gennemfører analyser af rekrutteringen i praksis. Fornyligt har hun også lavet analyser af sammenhængen mellem offshoring af jobs og mobilitet blandt højtkvalificerede medarbejdere i multinationale selskaber i medico og ICT industrien.

Nana Wesley Hansen er en del af forskningsgruppen Viden, organisation og politik på sociologisk institut.