Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?


Steen E. Navrbjerg

Lektor

Københavns Universitet
Sociologisk Institut
Øster Farimagsgade 5, 18-0-12
1014 København K

E-mail: sen@faos.dk
Telefon: +45 3532 3279Steen er kultursociolog og ph.d. i sociologi. Han har siden 1993 været tilknyttet Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Med den danske model som udgangspunkt har han særligt forsket i samarbejde og ledelse på virksomhedsniveauet, både i privat og offentlig sektor. Særlige interesser har været og er nye ledelsesformer, multinationale selskaber på det danske arbejdsmarked samt tillidsrepræsentanternes rolle og arbejdsvilkår i den danske model. Forskningen er baseret på både kvalitative interview-data og surveys.

Senest har Steen beskæftiget sig med arbejdsgivernes organisering på det danske arbejdsmarked, herunder forandringer i de serviceydelser, som arbejdsgiverforeninger leverer til deres medlemmer. Med stadig mere internationalisering, sammenlægning af virksomheder, nye teknologier og outsourcing af jobs og virksomheder, ændrer den potentielle medlemsbase sig hastigt. Det tvinger arbejdsgiverorganisationerne til konstant at revurdere deres mål og midler og i nogle tilfælde genopfinde sig selv, fordi medlemsbasen hastigt svinder.

Steen har publiceret en række bøger, rapporter og artikler om især samarbejdets betydning i den danske model, og holder jævnligt foredrag og workshops om tillidsrepræsentanter, organisationsudvikling, Human Resource Managements betydning for samarbejde og forhandling, medindflydelse og medbestemmelse i den offentlige sektor samt den danske models udvikling.

Steen er medforfatter på en artikel fra april 2015 om arbejdsmarkedsforhold i multinationale selskaber: Advancing Understanding on Industrial Relations in Multinational Companies: Key Research Challenges and the INTREPID Contribution

Se Steens C.V. her