Den Danske Model – under udvikling eller afvikling?

Interview med kursusdeltager Bo Sandberg