FN's 17 Verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

NB. Dette kursus er lukket for tilmelding.

Hvad betyder FN’s vedtagne verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals, for danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor står den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensmålene? Kan man lære noget fra deres erfaringer?

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’ men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed, hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå målene. Hvordan skal den enkelte virksomhed forholde sig til målene?

Kursusudbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

  • Være opdateret på viden omkring verdensmålene og deres internationale status og danske implementering.
  • Have indsigt i, hvorledes forskellige organisationer og virksomheder arbejder med verdensmålene i deres strategi.
  • Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til at sikre dennes resiliens.
  • Have adgang til et SDG-forum, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige håndtering af verdensmålene.

Kursusindhold

Kurset består af:

  • En introduktion til verdensmålene, deres baggrund og status.
  • Udfordringer i forhold til implementering af verdensmålene i forskellige erhvervsprocesser, samt de værktøjer man p.t. har til rådighed for implementeringen.
  • Alle 17 verdensmål vil blive introduceret, men fokus vil være på interaktionen målene imellem.
  • Præsentationer af forskellige organisationers og virksomheders strategier for håndtering af verdensmålene, samt flere workshops, hvor kursusdeltagere får mulighed for i fællesskab at definere strategier for håndteringen af verdensmålene i forskellige situationer, f.eks. rapportering.

Deltagere

Kurset er målrettet professionelle, der er interesseret i at få indblik i, hvorledes man strategisk og praktisk kan arbejde med verdensmålene. Hvordan skaber man sig fordele via verdensmålene og, hvorledes implementeres verdensmålene i organisationen eller virksomhedens praktiske arbejde? Kurset henvender sig derfor til CSR-ledere og medarbejdere i det private og offentlige, men også til ledere og medarbejdere, der ikke før har arbejdet med CSR og som ser en strategisk fordel i at få kendskab til området.
Kursets arbejdssprog vil være dansk, dog vil enkelte gæsteforelæsninger være på engelsk.

Datoer

5 dage, 20.-24. august 2018, kl. 9:00–16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusledere

Katherine Richardson, Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center
Steen Hildebrandt, Professor emeritus, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet

Andre undervisere

Michael Zwicky Hauschild, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Neil David Burgess,
Professor, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og leder af Science Program, United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, England
Kristian Cedervall Lauta,
Lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af COPE – Copenhagen Center for Disaster Research

Derudover præsentationer ved forskellige samfundsaktører (politikere og virksomhedsrepræsentanter), som adresserer praktiske erfaringer ved implementering af Verdens Bæredygtigheds Målsætninger.

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.