FN's 17 verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

Katherine Richardson

Professor

Københavns Universitet
Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsparken 15, Bygning 3, Bygning: 2. sal
2100 København Ø

E-mail: kari@science.ku.dk
Telefon: +45 3532 1203

Katherine Richardson er professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet.

Katherine Richardsons forskning udføres på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima  og fokuserer på biogeokemiske processer i havets overflade, og hvordan disse processer påvirkes af klimaforandringerne. Hendes forskning handler specifikt om, hvordan klimaforandringer og biodiversitet i havet påvirker det globale kulstofkredsløb. Hun er ligeledes blandt de ledende forskere i udviklingen af the Planetary Boundaries framework, der tilsigter, at identificere a safe operating space for menneskeheden i forhold til dens påvirkning af det globale miljø.

Katherine var formand for Regeringens Klimakommission, der udviklede en plan for, hvordan den danske energi- og transportsektor bliver uafhængig af fossile brændsler, og hvorpå den nuværende, nationale energistrategi er baseret. Hun var ligeledes formand for den videnskabelige styregruppe for kongressen Global Challenges: Achieving Sustainability, afholdt i 2014.

Katherine var ligeledes formand for styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions, afholdt i 2009, der tilstræbte en opdatering forud for FN’s klimakonference COP15.

Senest er Katherine, i starten af 2017, udnævnt som medlem af det 15 mands store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, som skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019. Derudover er hun medlem af Klimarådet i Danmark.