Klima, etik og retfærdighed

Sted: Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tidspunkt: Uge 33 eller 34 - 2019
Kontakt: +45 3533 3423 / csu@adm.ku.dk

- Endelig kursusbeskrivelse følger primo 2019 -

Med kurset får du en solid analytisk værktøjskasse til at gennemskue de helt centrale etiske og politisk-filosofiske udfordringer i klimadebatten. Kurset klæder dig på både til at tage beslutninger i lyset af de centrale etiske temaer relevante for klimaproblemet, og til at diskutere og kommunikere på et bedre grundlag.