Køn og Mangfoldighed i Private og Offentlige Organisationer

Sted: Søndre Campus, Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tidspunkt: Uge 33 eller 34, 2019
Kontakt: +45 3533 3423 / csu@adm.ku.dk

- Endelig kursusbeskrivelse følger primo 2019 -

Kurset vil sætte deltagerne i stand til kritisk at vurdere mangfoldighedsstrategiernes potentialer og faldgruber.
Er mangfoldighed og tilhørende strategier et middel til at bringe alle talenter i spil og optimere output i en given organisation?  Og hvordan udfordrer mangfoldighedsstrategien gældende ligestillingsprojekter herunder demokratisering og retfærdighedstænkning?
Kurset bidrager derudover til praktisk udvikling af metodiske elementer i en vellykket mangfoldighedsstrategi.