Kriminalprævention – evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd 

Flemming Balvig

Professor emeritus, dr.jur.

Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Njalsgade 76
2300 København S

E-mail: flemming.balvig@jur.ku.dk
Telefon: +45 2169 3950

 

Flemming Balvig er magister i sociologi og dr.jur., og var fra 1996 til 2015 professor i retssociologi og kriminologi ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Flemming gik på pension i maj 2015, men er stadig knyttet til fakultetet og universitetet i form af en såkaldt emeritus-ordning. Han har gennem en lang årrække forsket i emner som retsbevidsthed, angst for kriminalitet, tyveri blandt danskere, vold og reaktioner på vold, ungdomskriminalitet samt rusmidler og livsstil.

Flemming er aktuelt medlem af Retsrådet for Grønland. Inden for de senere år har han bl.a. været formand for Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg og medlem af TrygFondens Forskningsstrategiske Udvalg. Frem til 2000 var han formand for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. Han har optrådt som gæsteprofessor ved en række udenlandske universiteter, og er adjungeret professor ved universitetet i Wuhan, Kina.

Flemming har publiceret en række peer reviewed artikler og bøger samt rapporter om kriminalprævention. Han har desuden gennem årene været en flittig skribent i danske dagblade og deltager i debatten om forbrydelse og straf. Sammen med Lars Holmberg har han været ansvarlig for diplomuddannelsen i kriminologi ved Københavns Universitet.

Se Flemmings C.V. her