Kriminalprævention – evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd

Lars Holmberg

Lektor

Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Njalsgade 76,
2300 København S

E-mail: Lars.Holmberg@jur.ku.dk
Telefon: +45 3532 3333

Lars Holmberg er lektor ved det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hans forskning inden for kriminologi og retssociologi centrerer sig omkring politiforskning, social pejling og forebyggelse.

Lars har en bred erfaring med ledelse af større kvalitative undersøgelser blandt andet Ringstedforsøget og evalueringen af politireformen i Danmark. Efter Ringstedforsøget modtog han sammen med Flemming Balvig i 2006 European Crime Prevention Award og en forskningsbevilling på 3,5 millioner til oprettelse af Videnscenter for Social Pejling, der har til formål at udvikle, indsamle og formidle viden om social pejling som metode til forebyggelse af risikoadfærd.

Lars har publiceret en lang række artikler og videnskabelige rapporter. Han er involveret i diplomuddannelsen i kriminologi ved Københavns Universitet og underviser og vejleder desuden i kriminologi på kandidat- og masteruddannelserne ved det juridiske fakultet.