Kunsten at Lede – Coaching, Kierkegaard og Lederskab

NB. Kurset er lukket for tilmelding.

Vi lever i en tid af højkompleksitet, hvor det enkelte menneske kontinuerligt stilles over for den udfordring at skulle tage stilling til sig selv; som menneske, medarbejder og leder. Men vi lever også i en tid, hvor der ikke længere er et entydigt svar på disse grundlæggende eksistentielle spørgsmål. Det enkelte menneskes ønske om autenticitet er hyperaktuelt, men kun i fællesskab og dialoger udvikles selvet. Med udgangspunkt i Søren Kierkegaards forfatterskab og tredje generations coaching placerer dette kursus sig centralt i forhold til den renæssance, som eksistentialistisk tankegods har inden for ledelse i disse år.

Udgangspunktet for dette kursus er Kierkegaards tanker om den etiske opgave at vælge sig selv. Ud fra dette grundperspektiv giver kurset nye vinkler på det personlige lederskab og en dialogførelse, hvor der sættes fokus på værdier og refleksioner i samspil med andre. En form for coachende dialog, der inviterer begge parter til forandring og til en søgen efter fornyet fodfæste.

Dit udbytte

På kurset gives der et opdateret teoretisk fundament for forståelse af coaching og andre genuine samtaler, hvor vi i arbejdsfællesskab giver plads til den anden til at reflektere over bestemte begivenheder, situationer og opgaver. Som del af kurset vil vi også udfordre de inviterede ledere og spørger dem om, hvordan de forholder sig til den dialogiske og relationelle ledelse, som kurset lægger op til.  Ligeledes vil vi spørge om, hvorledes de ser fremtidens personlige lederskab og hvad det indeholder.

På kurset vil du:

  • Få styrket dine kompetencer og forståelse af genuine dialoger, coaching og ledelse
  • Få mulighed for at fordybe dig i sammenhængen mellem samfundsudviklingen, og dét coaching- og dialogfilosofien kan tilbyde, som ny måde at forholde sig til udfordringer på
  • Blive introduceret til hele Kierkegaards forfatterskab og få mulighed for at fordybe dig i hans tanker om selvet og den etiske opgave, han mener, at ethvert menneske er stillet: At vælge sig selv
  • Lære at relatere de fremlagte teorier til forskellige dialog- og ledelseskontekster
  • Lære at overføre de fremlagte teorier og anvende tredje generations coachingdialoger o.l. i praksis på et basalt niveau
  • Udvikle din forståelse for dialogens og coachingens betydning i det personlige lederskab.

Kursets indhold

På kurset lærer du at kunne relatere coaching til dialogfilosofien, bl.a. med fokus på Kierkegaards teori om indirekte meddelelse og den ’jordemoder’metode, han har lært af Sokrates. Du får indsigt i coachingens betydning for dialogisk lederskab og i forhold til nye former for ledelse, læring og kollegiale arbejdsfællesskaber. Du får erfaring med coaching og samskabende dialogpraksis i ledelsespraksis og i medarbejderudvikling. Du lærer at relatere viden om coaching og filosofisk baseret dialogpraksis til konkrete cases. Endelig inviteres erfarne ledere ind til en dialog om deres lederstil og deres opfattelse af det personlige lederskab.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til ledere, konsulenter, erhvervscoaches, organisationspsykologer, organisationsfilosoffer, HR-ansvarlige m.fl. med minimum en bachelorgrad eller tilsvarende. Deltagere bør have erfaring med ledelse, konsultation eller personaleudvikling.

Datoer

5 dage, 20.-24. august 2018, kl. 9:00–16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusledere

Reinhard Stelter, professor, Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Pia Søltoft,  Ph.d., Præst, foredragsholder og forfatter; tidl. lektor på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

Gæsteforelæsere

Ole Fogh Kirkeby, Ole Fogh Kirkeby, Professor emeritus, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Medvirkende ledere
Stine Bosse, Tidl. adm. dir., Tryg. Medlem af bestyrelsen for bl.a. Allianz Group, TDC Group og BankNordic (formand), offentlig debattør og formand for Europabevægelsen 
Niels Murmann, Vice President, Xellia Pharmaceuticals ApS
Ove Munch Ovesen, Senior Advisor (tidligere Novo Nordisk A/S)

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning.