Kunsten at Lede - Coaching, Kierkegaard og Lederskab

Pia Søltoft

Ph.d., forfatter, sognepræst og ejer af firmaet Coaching-Kierkegaard

Ndr. Frihavnsgade 14, 3. th
2100 København Ø


E-mail: pia@coaching-kierkegaard.dk
Telefon: +45 5122 7594

Pia Søltoft er cand.theol. og ph.d. i teologi. Fra 2000-2016 var hun lektor i etik og religionsfilosofi ved det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun ledede Søren Kierkegaard Forskningscenteret fra 2010-2013 og stod i spidsen for markeringen af 200 året for Søren Kierkegaards fødsel i 2013. Siden 2008 har hun haft sit eget konsulentfirma, der gennem foredrag, workshops og Master-Classes hjælper virksomheder med en konkret anvendelse af Søren Kierkegaards tanker i en erhvervsrette kontekst med primært fokus for det personlige lederskab og coaching. Fra 2016 er hun tillige sognepræst ved Marmorkirken i Københavns Stift.

Pia har desuden i en lang årrække beskæftiget sig med formidling af Kierkegaards tanker. Hun har holdt adskillige populærvidenskabelige foredrag og etableret en bro mellem Kierkegaardforskningen og erhvervslivet ved at sætte Kierkegaards syn på mennesket som en opgave for sig selv i forbindelse med moderne selvudviklingsteorier, coaching og lederudvikling.

Pia har en omfattende international publikation bag sig. Den seneste publikation af relevans for dette kursus er bogen ”Kunsten at vælge sig selv. Om Kierkegaard, coaching og lederskab”, der udkom på Akademisk Forlag i 2015. Bogen anvendes som den ene grundbog på kurset. Men også hendes bog "Svimmelhedens Etik. Om forholdet til den anden hos Buber, Lévinas og især Kierkegaard", GAD 2000, er relevant, når det drejer som om, den indflydelse det ene menneske kan yde på det andet, hvilket også gælder bogen ”Kierkegaard og kærlighedens skikkelser”, der udkom på Akademisk Forlag i 2014.

Aktuelle udgivelser, indlæg og indslag fra Pia Søltoft - der kommer en ny bog til foråret ”Kierkegaard kabinet, en indføring”: