5-dages kursus i Populisme – Københavns Universitet

Copenhagen Summer University > Kurser > Populisme - En Verden ...


Populisme - En Verden i Forandring

NB. Kurset er lukket for tilmelding.

Virksomheder og organisationer er i stigende grad nødt til at forstå nye politiske strømninger for at kunne agere succesfuldt. Populisme er en af de bevægelser i nyere tid, der præger verden mest. Det udfordrer både etablerede værdier og grundlæggende demokratiske principper. Dette kursus giver dig en kritisk afklaring af populismebegrebet samt en forståelse af dets globale implikationer.

Hvad er populisme for en størrelse? Brexit, Trump, Erdogan og højrenationale bevægelser i både Øst- og Vesteuropa kaldes populistiske. Begrebet bruges til tider også om venstreorienterede bevægelser, såsom Podemos i Spanien, Syriza i Grækenland og om latinamerikanske ledere som Hugo Chávez og Evo Morales. Har disse bevægelser overhovedet noget til fælles, der kan begrunde, at de alle kaldes populistiske? Og har deres relative succes en fælles forklaring?

Dit udbytte

På kurset får du den nyeste viden om populismebegrebet, og du vil blive rustet til at kunne agere strategisk i det nye felt. Herunder vil du få:

  • Forståelse for populisme som ideologi 
  • Begreber, der kan bruges til at analysere populismens betydning for den demokratiske udvikling i Europa og USA
  • Indsigt i populismens påvirkning af EU og international politik
  • Forklaringer på den øgede støtte til populistiske bevægelser 
  • Dybere teoretisk forståelse for de idéer og værdier, der ligger til grund for vores samfundsform.

Kursusindhold

Dette kursus tilbyder en teoretisk afklaring af populismebegrebet og dets relation til grundlæggende demokratiske principper samt empiriske forklaringer på fremkomsten af og støtte til populistiske bevægelser. Vi vil først indkredse, hvordan populismefænomenet kan forstås i relation til demokratiske principper, såsom lighed, frihed, folkesuverænitet, gensidig respekt, deltagelse og repræsentation.  Derefter vil vi diskutere populisme i forhold til demokratiske institutioner og beslutningsformer, såsom valg, politiske partier, kompromisser og folkeafstemninger. Dette vil blive efterfulgt af casestudier af populistiske bevægelser og tendenser i forskellige dele af verden. Endelig vil vi se på, hvilke faktorer der kan forklare fremkomsten af og støtte til populistiske bevægelser blandt vælgere i forskellige lande.

Deltagere

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med politikudvikling, politisk kommunikation, diplomati, internationalt samarbejde og lignende. Det kan f.eks. være generalister i NGO’er, fagforeninger, interesseorganisationer, politiske partier og medier.

Datoer


5 dage, 13.–17. august 2018, kl. 9:00–16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusleder

Christian F. Rostbøll, Professor (mso) i statskundskab og ph.d.-programleder, Københavns Universitet.

Andre undervisere

Kasper Møller Hansen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Rebecca Adler-Nissen, Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Lars Tønder, Professor (mso), Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Anders Berg Sørensen, Lektor og studieleder, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Vibeke Schou Tjalve, Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning.