5-dages kursus i Strategisk Kommunikation på Tværs af Medier – Københavns Universitet

Copenhagen Summer University > Kurser > Strategisk Kommunikation

Strategisk Kommunikation på Tværs af Medier

NB. Kurset er lukket for tilmelding.

Digitale medier og mobile platforme har ændret den strategiske kommunikatørs arbejde. Der er flere kommunikationsplatforme og flere måder at engagere sine målgrupper på. Samtidig flyder organisationens interne og eksterne kommunikation sammen. De nye kommunikationsformer rejser tillige andre typer af etiske og juridiske problemstillinger. Endelig må kommunikative tiltag tænkes på tværs af medier og platforme for at være effektive og sammenhængende.

Hvor er det bedst at sætte en dagsorden? Hvordan skaber man maksimal spredning af sit budskab? Hvordan understøtter du bedst budskabet på tværs af platforme? Hvornår giver det bedst mening at inddrage sine interessenter i kommunikationsprocessen? Hvordan holder vi os på den rigtige side af det etisk og juridisk forsvarlige? Det er denne type spørgsmål, kurset vil afdække og debattere.

Dit udbytte

Kurset tilbyder:

  • Ny viden om samspillet mellem traditionelle og nye medier, samt deres indflydelse på kommunikationspraksisser
  • Introduktion til nye forståelsesrammer for mediebrug
  • Indsigt i etiske og juridiske problemstillinger, der knytter sig til strategisk kommunikation anno 2018.

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring den aktuelle medieforskning ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Kurset indeholder præsentationer af relevant forskning, kombineret med inspirationsoplæg fra professionelle praktikere. Kurset vil bl.a. inkludere en gennemgang af lovgivning og etiske problemstillinger i relation til håndtering af data i lyset af den nye EU Dataforordning. Endeligt vil teoretiske pointer blive omsat til konkrete overvejelser og strategier via øvelser og debat.

Alle kursusdeltagere opfordres til at indsende en case fra deres arbejdsliv inden kursusstart. Disse vil danne udgangspunkt for øvelserne og har til formål at sikre kursusugen bliver ekstra relevant og anvendelig.

Deltagere

Kurset er rettet mod alle, der arbejder med strategisk kommunikation - internt eller eksternt i virksomheder, organisationer eller offentlige institutioner.

Du skal som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende og erfaring i at arbejde med kommunikation og medier.

Datoer

5 dage, den 20.–24. august 2018, kl. 9:00 til 17:00, Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusleder

Anne Mette Thorhauge, Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Andre undervisere

Klaus Bruhn Jensen, Professor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Rasmus Helles, Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Stine Lomborg, Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Mette Mortensen, Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Jacob Ørmen, Adjunkt, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Kjetil Sandvik, Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen omfatter al undervisning, kursusmateriale samt fuld forplejning under kurset.