5-dages kursus om Stress, Angst og Kierkegaard – Københavns Universitet

Copenhagen Summer University > Kurser > Stress, Angst og Kierk...

Stress, Angst og Kierkegaard - når personligheden kommer i søgelyset

NB. Kurset er lukket for tilmelding.

En stigende tendens til at vurdere medarbejdere på personligheden gør grænserne mellem arbejds- og privatliv mere flydende. Nyere arbejdsmiljøforskning påpeger, at det øgede fokus på medarbejderens person som genstand for evaluering øger risikoen for stress og angst. Endvidere er der nyere forskningsbidrag, der knytter en forbindelse mellem skam og stress. Her påvises, hvordan følelsen af skam fylder stressramte mennesker med paralyserende angst for at blive afsløret i ikke at være tilstrækkeligt effektive. Nok er efterhånden ikke længere – nok.

På dette kursus kombineres socialpsykologiske forskningsresultater med Søren Kierkegaards sans for eksistentiel dybde, med det formål at kunne forstå styrkerne og farerne ved en manglende adskillelse mellem arbejds- og privatliv. Et forhold, som mange ledere, medarbejdere, HR-funktioner og konsulenter i stigende grad skal forholde sig til. Kierkegaards tanker muliggør en dybere forståelse af den angst, der ofte aktiveres i et moderne arbejdsliv. Angsten er ifølge Kierkegaard en slags whistleblower, der meddeler mennesket, at det i disse processer er ved siden af selv og altså endnu ikke er kommet – til sig selv.

Kierkegaard var mesterlig til at kortlægge, hvorfor mennesket ikke vil være sig selv og derfor i mangfoldige situationer heller ikke vil være sig selv bekendt. Over for det moderne menneskes ambition om at nå det hele fremhævede Kierkegaard vigtigheden af at indøve den kunst ”at nøjes med at være menneske”. Og kun den, der kan nøjes med at være sig selv, kan for alvor udvikle sig.

Dit udbytte

Efter deltagelse i kurset vil du:

  • Have styrket din faglige viden og være opdateret med de nyeste resultater fra stressforskningen.
  • Have opnået en dybere forståelse af potentialet i Kierkegaards beskrivelser af angst og frihed i forhold til at forebygge og håndtere stress. 
  • I højere grad kunne forstå styrkerne og farerne ved en manglende adskillelse mellem arbejds- og privatliv. 
  • Have udvidet dit kendskab til Kierkegaards forfatterskab og dets anvendelighed i forhold til det moderne arbejdsliv.

Kursusindhold

Kurset kombinerer socialpsykologiske forskningsresultater med Kierkegaards sans for eksistentiel dybde. Undervejs vil vi komme omkring følgende emner:

  • Introduktion til Kierkegaard og hans idéhistoriske kontekst, herunder hans tanker om: Forstillelse og utilregnelighed, samtidens psykiatri, angstens tvetydighed, samt fortælling og personlig identitet.
  • Samtidsdiagnose af utilstrækkelighedsfølelsen i det moderne privat- og arbejdsliv, forskellen mellem skyld og skam, stress mellem fysiologi og psykologi – teologisk set, samt angsten mellem fortvivlelse og frihed.
  • Forskellen mellem præstationsskam og relationsskam, ledelsesmuligheder for at forebygge stressrelateret sygefravær samt stoicisme og ledelse – at lede og blive ledet.

Kurset veksler mellem oplæg om aktuel forskning fra ledende forskere, cases fra toneangivende praktikere og dialogiske aktiviteter, der involverer kursusdeltagerne.

Deltagere

Kurset henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle samt ledere, mellemledere og HR-ansvarlige, der søger en dybereliggende forståelse af forholdet mellem arbejds- og privatliv. Deltagerne skal som minimum have en bacheloruddannelse eller tilsvarende.

Datoer

5 dage, 20.-24. august 2018, kl. 9:00-16:30,  Københavns Universitet, Søndre Campus.

Kursusledere

Joakim Garff, Lic.theol., lektor, leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Marlene Ringgaard Lorensen, Ph.d., professor (mso) i praktisk teologi, Det Teologiske Fakultet,  Københavns Universitet

Andre undervisere

Pernille Steen Pedersen, Ph.d., post.doc., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School
Matias Møl Dalsgaard, Ph.d., direktør for GoMore
Christian Hjortkjær, Ph.d., højskolelærer på Silkeborg Højskole
René Rosfort, Ph.d., lektor, Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Iben Damgaard, Ph.d., professor (mso) i etik og religionsfilosofi, Københavns Universitet Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, Ph.d., lektor, Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet
Troels Engberg-Pedersen, Dr.theol., professor emeritus, Afdeling for Bibelsk Eksegese,  Københavns Universitet

Pris

19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.