Joakim Garff‬‬‬‬ – Københavns Universitet

Stress, angst og Kierkegaard - når personligheden kommer i søgelyset

Joakim Garff

Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Københavns Universitet
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S


Email: jg@sk.ku.dk
Telefon: +45 9350 9477
https://www.skc.ku.dk/

Joakim Garff har siden 2016 været leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet under Det Teologiske Fakultet, hvor han siden 1990 har været ansat som lektor på Afde­ling for Systematisk Teologi.

Garff færdiggjorde sin licentiatafhandling om det æsteti­ske i Kierkegaards forfatterskab i 1991. Fra 1992 til 1999 var han formand for Søren Kierkegaard Selskabet.

Garff har fra 1994 til 2012 været medredaktør og medudgiver af Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind og er forfatter til flere bøger om Kierkegaard, bl.a. til biografien SAK. Søren Aabye Kierkegaard, der udkom i 2000 og er oversat til en række sprog, senest kinesisk. Garffs sidste, større udgivelse er bogen Regines gåde. Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru, der udkom i 2013.

Garff arbejder løbende på et forskningsprojekt om dannelse og identitetsdannelse i Kierke­gaards forfatterskab og samtid.

Garff har fra 1985 til 2017 jævnligt fungeret som underviser på Folkeuniversitetet og har i tidens løb holdt et utal af formidlende foredrag om Kierkegaard og besvaret spørgsmål om alt lige fra det absolutte paradoks til farven på Kierkegaards foretrukne paraply.

Garff har i 2001 modtaget Georg Brandes Prisen og Weekendavisens Litteraturpris.