Marlene Ringgaard Lorensen – Københavns Universitet

Stress, angst og Kierkegaard - når personligheden kommer i søgelyset

Marlene Ringgaard Lorensen

Professor mso i Praktisk Teologi

Københavns Universitet
Det Teologiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

E-mail: mrl@teol.ku.dk
Telefon: +45 3532 3675


Marlene Ringgaard Lorensen er professor mso i praktisk teologi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Marlene fik sin ph.d.fra Københavns Universitet i 2012, hvor hun undersøgte den implicitte dialog, som finder sted mellem prædikant og tilhører i lyset af den russiske kommunikationsteoretiker, Mikhail Bakhtin og Søren Kierkegaard. Hun var Visiting Scholar på Duke University i 2012-13 og udgav i 2014 monografien: Dialogical Preaching: Bakhtin, Otherness and Homiletics (Vandenhoeck & Ruprecht).

Marlenes primære forskningsområder er prædikenens teologi, historie og kommunikationsformer (homiletik), mødet mellem flygtninge og Folkekirken i Danmark, herunder religionens rolle i konvertitters liv. Marlenes arbejde med Søren Kierkegaards forfatterskab involverer hans beskrivelser af prædikenen som samtale, tilhørernes rolle, nyere homiletisk reception af Kierkegaards forfatterskab, samt en fortolkning af flygtninges forhold til kristendommen i lys af Kierkegaards begreb om gentagelsen.

Siden 2014 har Marlene samarbejdet med Gitte Buch-Hansen, lektor på Det Teologiske Fakultet, om feltstudier af og kvalitative interviews med flygtninge fra Iran, Irak, Afghanistan og Kurdistan om deres møder med kristendom og Folkekirke. Undersøgelsen var en del af det internationale forskningsprojekt: Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (REDO), som undersøgte måder, hvorpå rituelle handlinger afdækker og mobiliserer et samfunds kulturelle værdier og ressourcer. Projektet blev finansieret af det norske forskningsråd.

Marlene er formand for efter- og videreuddannelsesudvalget på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet og har i den forbindelse planlagt og gennemført en række undervisningsforløb for erhvervsaktive studerende. Hun har siden 2013 vejledt ca. 30 studerende på henholdsvis bachelor, kandidat, master- og ph.d. niveau. Marlene er bestyrelsesmedlem af Societas Homiletica og medredaktør af tidsskriftet, International Journal of Homiletics.