Hvordan gør biblioteket sig relevant og skaber værdi for borgerne

Bibliotekets rolle i fremtiden

Folkebiblioteket er en kultur- og vidensinstitution, der har en lang historie bag sig, og som hviler på meget klare værdier om oplysning, dannelse og læring og om lige adgang til information, viden og kultur. Folkebiblioteket har også spillet en meget væsentlig rolle i forbindelse med opbygningen af den danske velfærdsstat. Men biblioteket er under forandring i disse år. Konkurrencen fra andre både digitale og ikke digitale kultur- og videnstilbud er stor og bibliotekerne må i stadig højere grad gøre sig umage for fortsat at være relevante og skabe værdi for borgerne. Det sker bl.a. ved, at styrker formidlingen, involverer brugerne i bibliotekets virksomhed, og i det hele taget styrker relationen til det omgivende (lokal)samfund.

Formålet med dette intensive 2-dages kursus er at give nye såvel som mere erfarne medarbejdere på bibliotekerne viden om og forståelse for bibliotekets værdimæssige udgangspunkt, organisatoriske opbygning og kulturpolitiske betydning. Samtidig debatteres de helt centrale udfordringer, som biblioteket står overfor i dag og i fremtiden. Disse udfordringer er siden årtusindskiftet blevet endnu vigtigere at italesætte, da der i stigende grad er blevet ansat medarbejdere, hvis faglighed ikke er funderet i en traditionel biblioteksfaglig identitet.

Folkebiblioteket skal være relevant og skabe værdi for borgerne. På kurset får du indblik i, hvad det vil sige i en digitaliseret, globaliseret og oplevelsesorienteret verden. Undervisningen består af oplæg fra eksperter i de forskellige temaer, og du vil blive præsenteret for den seneste forskning inden for biblioteksudvikling, kulturformidling og deltagelseskultur. Hertil kommer fælles diskussioner med udgangspunkt i cases og praktiske eksempler.

Kurset er tiltænkt ansatte i folkebibliotekerne, både nye og erfarne medarbejdere. Kurset er ekstra relevant for ansatte, der ikke har en biblioteksfaglig baggrund.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 2 dage
Datoer: 19.-20. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 7.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2019
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF