Kursus i den danske vandforvaltning

Den danske vandforvaltning mod nye mål

Den danske vandforvaltning har i de sidste tyve år i stadig højere grad været præget af EU's vandrammedirektiv. Direktivet forlanger, at overordnede miljømålsætninger bliver opfyldt i overfladevand, grundvand og kystvande i hele EU. Vandrammedirektivet implementeres i Danmark gennem vandplanlægning, der er et delt statsligt og kommunalt ansvar. Men hvordan løser man i praksis den enorme opgave det er at sikre rent vand allevegne i Danmark? Og hvordan går det med at lave integreret vandforvaltning i vandoplande, der krydser administrative grænser? Og får vi nok ud af vandplanerne?

På kurset skal vi beskæftige os indgående med en række forvaltningsaspekter af vandrammedirektivet og den øvrige danske lovgivning, der influerer på vandområdet. Hvordan implementeres vandplanerne i praksis, hvordan prioriteres indsatser i forvaltningen, og hvordan spiller den skiftende dagsorden - fx biodiversitet og klima - ind i den løbende vandplanlægning? Hvordan forløber lodsejerinddragelse og høringsprocesser i vandplanlægningen, og ikke mindst; hvordan samarbejdes der på tværs mellem kommuner i den vanskelige balance med at forvalte vand ud fra flersidige hensyn.

Kurset anvender case-metoder baseret på forskningsprojekter på Københavns Universitet og bidrag fra gæsteundervisere, der har deres daglige virke i vandforvaltningen. Der er mulighed for at udvide det faglige netværk på kurset blandt deltagere og gæster.

Kurset forløber over fem dage. En dag er helliget en ekskursion.

  • Dag 1: Vandforvaltningen inden for vandrammedirektivet. Danske erfaringer.
  • Dag 2: Ekskursion
  • Dag 3: Tværkommunalt samarbejde. Konflikter og konflikthåndtering i vandforvaltningen.
  • Dag 4: Digitale løsninger på vandforvaltningen. Oversvømmelsesmodeller.
  • Dag 5: Integreret forvaltning med udgangspunkt i Ecosystem Services.

Kursusdagene vil bestå af en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. Det forventes, at deltagerne tager aktiv del.

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske vandforvaltning – der kan være tale om fx ansatte i kommuner og statslige styrelser eller rådgivende virksomheder samt NGO'er.

Andreas Aagaard Christensen, adjunkt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet
Helle Tegner Anker,
professor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Peter Stubkjær Andersen
lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landskabsarkitektur og planlægning, Københavns Universitet Thomas Balstrøm, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, Københavns Universitet

Del denne side

Sagt om kurset

”Helt igennem topklasse og toprelevant”
Deltager om Copenhagen Summer University 2019

”Fantastisk serviceniveau”
Deltager om Copenhagen Summer University 2019

”Meget professionelt gennemført”
Deltager om Copenhagen Summer University 2019

Kursusleder på Den danske vandforvaltning

Henrik Vejre

professor, Landskabsarkitektur og Planlægning, IGN, Københavns Universitet

Fakta om kurset Den danske vandforvaltning

Varighed: 5 dage
Datoer: 17.-21. august 2020, kl. 9:00–16:00
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S.
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2020
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423