Lær om klimavidenskab, forstå moralske og politiske spørgsmål og styrk dine kommunikationsevner

Klimaforandringer - Debat, moral og politik

Har du behov for et 3-dages kursus, der lærer dig at kommunikere og debattere på klimaområdet med større overbevisning og sikkerhed? Har du brug for et klart overblik over debatter og en større indsigt i temaer, der gør dig i stand til at genkende og forstå grundlæggende politiske, moralske og etiske orienteringer? Så kan dette kursus om klimaforandringer tilbyde dig en analytisk og handlingsorienteret værktøjskasse, der skærper dine kommunikationskompetencer – så du bedre kan forklare dine synspunkter og forstå andres.


Klimaforandringer og global opvarmning udfordrer måden, hvorpå vi indretter vores personlige liv, vores retfærdighedssans samt vores politiske orienteringer og økonomiske valg. Derfor er det også et felt med megen debat og stor uenighed. Fokus på området er stigende, og det samme er forventningerne til, at offentlige institutioner og private virksomheder har mere end handleplaner og strategier. Nu forventes det også, at de har forholdt sig til de bagvedliggende principielle spørgsmål, forstår hvor de positionerer sig i debatten og hvilke implikationer det kan have.

I vores behandling af de mest centrale og principielle spørgsmål anlægger vi en filosofisk tilgang. Dvs. vi vil ikke behandle teknologiske og naturvidenskabelige spørgsmål, men i stedet fokusere på principielle moralske og politiske spørgsmål i klimadebatten: Hvad er vores moralske ansvar som individer, borgere, organisationer, virksomheder og stater? Hvordan bør byrderne fordeles? Efter hvilke principper? Hvordan håndterer vi på en moralsk forsvarlig og velinformeret måde de risici og den usikkerhed, der er, når det drejer sig om klimaforandringer? Hvordan håndterer vi uenighed og forskellige former for bias?

Kurset har to hoveddele. Vi lægger ud med moralfilosofiske og politisk filosofiske teorier om ansvar og byrdefordeling, om retfærdighed i en global kontekst, og med et indflydelsesrigt bud på, hvorfor lige præcis klimaudfordringen er så svær at løse.

Vi vil derefter se på nogle mere teoretiske emner inden for debatten. Hvordan håndterer vi risici, og hvordan bør vi forstå forsigtighedsprincippet? Kan vi beregne klimaaftryk eller ”The social cost of carbon”, og hvordan bruger vi centrale økonomiske begreber som f.eks. diskontering?

Endelig skal vi dykke ned i nogle sociale, psykologiske og demokratiske aspekter af klimavidenskab. Hvordan bør vi håndtere videnskabelig usikkerhed og det forhold, at vi alle sammen har forskellige former for bias, når det drejer sig om at tænke og handle i forhold til klimaforandringerne.

Kurset afholdes på dansk, men det meste af litteraturen er på engelsk.

Kurset er målrettet beslutningstagere i virksomheder og organisationer, journalister/kommunikationsarbejdere, repræsentanter for NGOer, og alle andre, der måtte have en strategisk interesse i at forstå de principielle spørgsmål, der går igen i debatten om klimaforandringer.

Det forventes, at deltagerne har mindst en bacheloruddannelse eller tilsvarende forudsætninger.

Vincent Hendricks, Professor, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet

Claus Strue, professor, Mag.art. og ph.d. i filosofi, ansat ved Gubra

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere om klimaforandringer

Fakta om kurset i klimaforandringer

Varighed: 3 dage
Datoer: 10.-12. august 2020, kl. 9:00–16:30
Pris: 13.500 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Undervisningssprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2020
Kontaktinformation: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423