Claus Strue Frederiksen

Claus Strue Frederiksen er mag.art. og ph.d. i filosofi. Han har forsket og undervist i etik, politisk filosofi og virksomheders samfundsansvar ved Københavns Universitet i perioden 2008-2018.

I dag er han ansat ved den danske biotekvirksomhed Gubra, hvor han arbejder med at formulere og implementere en etisk funderet tilgang til CSR.

Claus er aktuel med bogen Kæmp for kloden, der udkom i 2018.