Få indsigt i evidensbaseret kriminalpræventivt arbejde og lær at vurdere forbyggende indsatser

Kriminalprævention - evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd

Kriminalitet forebygges bedst ved at påvirke de faktorer, der fører til, at kriminalitet opstår. De samme faktorer skaber også andre former for risikoadfærd. Derfor kvalificeres den kriminalpræventive indsats ved at se på kriminalitet, kombineret med et fokus på overforbrug af alkohol, brug af narkotika, radikalisering, mobning og lignende. Med dette fokus på de bagvedliggende faktorer, deres karakter og omfang og ikke mindst den nyeste viden om effektive forebyggelsesindsatser, giver kurset et evidensbaseret grundlag for det kriminalpræventive arbejde.

Succesfuld forebyggelse kræver indsigt i fire forhold, som vil være omdrejningspunkter for kurset:

  • Viden om problemernes omfang. Det kan lyde banalt, men megen forebyggelse er sat i gang på en mangelfuld eller en forkert baggrund. På kurset vil vi fokusere på, hvordan man skaffer sig solid viden om kriminalitetsproblemer: Hvilke typer viden er tilgængelig? Hvor kan den findes? Hvordan vurderer man kvaliteten?
  • Viden om risikofaktorer – hvad kan påvirke mennesker i retning af kriminalitet og risikoadfærd? Risikofaktorer kan være knyttet til det enkelte individ, til gruppen, til den konkrete situation og til samfundsstrukturen mere generelt. Hvilke faktorer er særlig væsentlige at tage højde for, og hvor meget determinerer de?
  • Viden om forebyggende tiltag: Her drejer det sig om videnskabelig evidens, hvor der i princippet er fire muligheder: Et tiltag kan have den tiltænkte forebyggende effekt; det kan være virkningsløst; det kan virke modsat af det tiltænkte (altså ligefrem forværre problemerne), og endelig kan tiltaget savne videnskabelig evidens, fordi det ikke er undersøgt – eller ikke er undersøgt godt nok. På kurset vil vi se konkrete eksempler på disse forskellige muligheder, igen knyttet til kategorierne individ, gruppe, situation og samfund. Vi vil også her diskutere, hvilke krav, det er rimeligt at stille, hvis en indsats skal kunne kaldes evidensbaseret
  • Viden om effektmåling: Det er ikke altid, man kan finde egnede tiltag, som allerede er grundigt undersøgt, og undertiden kan det være nødvendigt at finde på noget nyt. Men hvordan ved man så, om det virker efter hensigten? Her vil vi se på, hvordan man i praksis kan følge op på egne tiltag, så effekten kan vurderes.

Samlet set giver kurset dig en overordnet indføring i principperne bag evidensbaseret forebyggelse af risikoadfærd. Du får dermed et godt udgangspunkt for selv at arbejde videre med forebyggende indsatser i forhold til de konkrete problemstillinger, der findes på dit arbejdsfelt. Kurset bygger på en blanding af forelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og oplæg fra gæsteforelæsere.

Kurset er for personer, som påvirker og arbejder med forebyggelse af kriminalitet og/eller anden form for risikoadfærd til daglig. Det kan for eksempel være SSP-medarbejdere, retspolitikere, politifolk, jurister, sundhedspersonale, retsjournalister og andre med erfaring på området, som ønsker at styrke og målrette deres arbejde yderligere.

Peter Ege, Fhv. socialoverlæge i Københavns Kommune
Bo Grönlund,
Lektor emeritus, Arkitektskolen
Linda Minke,
Lektor, Syddansk Universitet

Del denne side

Sagt om kurset

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Peter Flannum-Larsen, Politikommissær, Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi

”Flink til å eksemplificere. Svært kunnskapsrik. Imøtekommende.  Stimulerer til refleksjon og yterligere læring”  Katharina Gjeruldsen, Høgskolelektor, Kriminalomsorgens høgskole og  utdanningssenter (KRU), Norge

"Tusind tak for et livsinspirerende og stærkt opmuntrende kursus. Sjældent har jeg følt mig så godt undervist. Tak."
Charlotte Wegener, Konsulent, Nordsjællands Politi

”Jeg blev udfordret i forudindtagede  forestillinger og fik flere vinkler at se  kriminalitet fra”
Kirstine B. Klukan, Specialkonsulent, Sydsjællands & Lolland-Falsters Politi

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 5 dage
Datoer: 19.-23. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: Stadig ledige pladser
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF