Kursus om Køn & Mangfoldighed - Københavns Universitet

#Metoo og hvad så? Køn og mangfoldighed i private og offentlige organisationer

#MeToo-bevægelsen og udløbere heraf har konfronteret både offentlige og private organisationer med nye udfordringer i de seneste år, hvor initiativer mod krænkelser og for mangfoldighed er blevet søsat. Dette har haft stor bevågenhed både internt i institutionerne og i den offentlige debat, hvor der er rejst paradokser og kritiske spørgsmål. For eksempel, hvordan #MeToo- og krænkelsesdebatten udfordrer gældende demokrati, forståelser, ligestilling og retfærdighedstænkning.

Med afsæt i denne debat vil dette 3-dages kursus belyse mangfoldighed og tilhørende strategier, som et middel til at bringe alle talenter i spil og optimere output i en given organisation.

Deltagerne bliver præsenteret for opdaterede kønsteoretiske begreber, herunder ’unconscious bias’ strategier, antikrænkelsesinitiativer og hvorledes konflikthåndtering foregår i praksis.

Kurset vil veksle mellem forelæsninger med teoretiske introduktioner og præsentationer af god praksis fra en række organisationer og institutioner. Derudover vil deltagernes praktiske erfaringer blive inddraget. Med det formål at give inspiration til forandring og mere inkluderende strategier. Endelig vil deltagerne møde centrale aktører og eksperter inden for feltet og få viden og inspiration til brug i deres videre arbejde.

Kurset henvender sig til ledere, ligestillingsansvarlige og HR-ansvarlige fra både private og offentlige organisationer, som ønsker at opnå ekstra praktiske og faglige kompetencer i forhold til mangfoldighed i organisationer.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 3 dage
Datoer: 19.-21. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 12.500 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2019
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF