Få den nyeste viden om GDPR og persondataret op et højt faglig niveau. Kurset opfylder formkrav til efteruddannelse af advokater

Persondataret - GDPR nu og fremover

Persondataforordningen og databeskyttelsesloven har for alvor sat databeskyttelse på dagsordenen. Både virksomheder og offentlige myndigheder skal leve op til nye krav til håndteringen af persondata. Behandlingsaktiviteter skal dokumenteres, organisatoriske procedurer fastlægges og tekniske løsninger være nøje gennemtænkt.

Hvis du beskæftiger dig med persondataret til hverdag, så er du sikkert allerede stødt på en lang række udfordringer med dette. På kurset ”Persondataret – GDPR nu og fremover” vil du blive opdateret med den nyeste viden og få en grundig indføring i persondatarettens univers.

Frem mod sommeren 2019 er forordningen allerede blevet fortolket og genfortalt flere gange. Persondataretten ligger dog ikke fast og reglerne bliver fortsat ekspanderet og udviklet. På kurset behandles persondataretten på universitetsniveau, og i løbet af de 5 kursusdage vil de vigtigste tematikker på området blive inddraget.

  • De første to dage er dedikeret til de persondataretlige retskilder og reglernes formål og anvendelsesområde. Der sættes fokus på de grundlæggende betingelser for en lovlig behandling og genanvendelse til nye formål. Kurset inddrager endvidere muligheder og begrænsninger i behandlingen af de forskellige oplysningstyper.
  • På de sidste tre dage er fokus på de forskellige krav til behandlingen, f.eks. besvarelsen af anmodninger om individets rettigheder og undtagelserne hertil.
  • Rolle- og ansvarsfordelingen vil også blive inddraget. Hvornår er man ansvarlig for behandlingen, og hvornår behandler man oplysninger efter instruks? Hvornår er man fælles om ansvaret, og hvad er konsekvensen af, at ansvaret er fælles? Kurset behandler også mulighederne for at overføre personoplysninger til tredjelande.

Undervisningen vil være baseret på en kombination af præsentationer, dialog, øvelser og cases. Der vil være mulighed for at komme med ønsker til temaer i den første undervisningstime.

Dette kursus vil være af interesse for fagprofessionelle, der arbejder i den offentlige og private sektor; potentielle DPO’er og medlemmer af DPO-teams, ansatte inden for teknologi og datastyrede sektorer og selvstændige, hvis arbejde bringer dem i kontakt med databeskyttelsesproblemer regelmæssigt i store, mellemstore og små virksomheder.

Kurset vil være særligt værdifuldt for personer med ansvar for databeskyttelse inden for organisationer, hvad enten de er store eller små, offentlige eller private.

Kurset opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010. Ved tilmeldingen kan man anmode om at få udleveret kursusbevis ved arrangementets afslutning.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Det Juridiske Fakultet kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 5 dage
Datoer: 12.-16. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2019
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF