Kursus i naturbaseret sundhedsfremme

Remote sensing, GIS & geoinformatik - afgørende værktøjer til overvågning og planlægning

En stigende mængde af data fra jordobservations-satellitter er i dag frit tilgængeligt (bl.a. fra ESA’s Copernicus program), som kan være til stor gavn for forbedret dynamisk kortlægning af fænomener på jordens overflade i Danmark.

Ny satellitteknologi giver f.eks. mulighed for arbejde med overvågning af afgrøder, arealanvendelse, kysterosion og generelle tematikker omkring klimatilpasning. Resultater fra satellitbilledanalyser kan nemt integreres i et Geografisk Informations System (GIS) og sammen med eksisterende vektordata skabe værdi og belyse relevante problemstillinger i relation til naturressourceforvaltning og byplanlægning.

Kurset bringer den enkelte deltager i stand til at indhente og håndtere den nyeste udvikling inden for frit tilgængeligt jordobservationsdata til at udføre anvendelsesorienteret analyse baseret på hands-on eksempler og integrere disse i et eksisterende GIS.

Kurset inkluderer:

  • en introduktion til anvendelsen af jordobservations-satellitter til kortlægning af naturressourcer. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse ved brug af relevant data og software. Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der generel viden og færdigheder om brugen af remote sensing data, primært inden for studier relateret til monitorering af ændringer i arealanvendelse, vegetation og vand.

GIS og geoinformatik tager afsæt i de geodata-produkter, der blev genereret i den første del af kurset (Remote Sensing). Undervisningen vil primært ske ved praktiske øvelser, hvor der lægges en grund til fortsat databehandling – transformering (koordinatsystem, raster/vektordata), editering samt opbygning og administration af geodata i databaser f.eks. editering af attributter, etablering af domæner og topologiske regler. Fokus ligger på integrationen af satellitdata eller deraf afledte geodata-produkter med de geodata, som man i øvrigt opererer med i det daglige arbejde.

Der anvendes både shareware og kommercielt software til Remote Sensing og GIS (ArcGIS, QGIS, etc.).

På kurset kommer du til at arbejde med følgende hovedelementer:

  • Kombinere data, algoritmer og software til løsning af kortlægning ved hjælp af digital billedbehandling.
  • Vurdere egnethed af forskellig remote sensing data til brug for løsning af geografiske problemstillinger i tid/rum.
  • Vurdere fordele og ulemper ved analyse af remote sensing data ift. begreberne rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning.
  • Bedømme og diskutere potentielle fejlkilder og usikkerheder ved remote sensing dataanalyser.
  • Håndtering af remote sensing data i GIS.
  • Kombinere resultater fra RS-analyser med data og analyser i et eksisterende GIS.
  • Håndtere samt udfolde remote sensing data i et GIS-miljø.
  • Bedømme kvaliteten af GIS-data (udledt fra remote sensing data).

Kurset retter sig mod en bred vifte af personer med kendskab til og lyst til at arbejde med geoinformatik. Det kan være ansatte i kommuner, regioner, styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer, som arbejder med digitale miljøer og ressourceforvaltning.


Kurset afholdes på dansk, men enkelte oplæg kan være på engelsk.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere i Remote sensing, GIS og Geoinformatik

Fakta om kurset i Remote sensing, GIS og Geoinformatik

Varighed: 5 dage
Datoer: 17.-21. august 2020, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2020
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423