Kursus i naturbaseret sundhedsfremme

Remote sensing, GIS & geoinformatik - afgørende værktøjer til overvågning og planlægning

Bl.a. fra fra ESA’s Copernicus program er en stigende mængde af data fra satellitter (Remote Sensing) i dag frit tilgængelige. Den type data kan være til stor gavn f.eks. ved en forbedret dynamisk kortlægning af fænomener på jordens overflade.

Ny satellitteknologi giver f.eks. mulighed for arbejde med overvågning af afgrøder, arealanvendelse, kysterosion, byernes grønne struktur og generelle tematikker omkring klimatilpasning. Resultater fra satellitbilledanalyser kan nemt integreres i et Geografisk Informations System (GIS) og sammen med eksisterende vektordata belyse relevante problemstillinger i relation til naturressourceforvaltning og byplanlægning.

Kurset bringer den enkelte deltager i stand til at indhente og håndtere den nyeste udvikling inden for frit tilgængeligt jordobservationsdata til at udføre anvendelsesorienteret analyse baseret på hands-on eksempler og integrere disse i et eksisterende GIS.

Kurset omfatter:

  • En introduktion til anvendelsen af RS til kortlægning af naturressourcer. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse ved brug af relevant data og software. Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper indenfor RS til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der generel viden og færdigheder om brugen af RS data, primært inden for studier relateret til monitorering af ændringer i arealanvendelse, vegetation og vand.
  • En introduktion til GIS, geoinformatik og eksisterende geodata der tager afsæt i data, fra den første del af kurset. Undervisningen vil primært ske ved praktiske øvelser, hvor både generelle funktionaliteter (f.eks. transformation/koordinatsystemer, raster/vektordata principper og konvertering, editering af geografiske objekter og deres attributter samt opbygning og håndtering af geodata i databaser). Fokus vil være på integration af satellitdata eller deraf afledte geodata-produkter med de geodata, som man i øvrigt opererer med i det daglige arbejde.

Der anvendes både shareware og kommercielt software til RS (SNAP desktop) og GIS (ArcGIS Pro).

På kurset kommer du til at arbejde med følgende hovedelementer:

  • Kombination af data, algoritmer og software i forbindelse med kortlægning ved hjælp af digital billedbehandling.
  • Diskussion af fordele og ulemper ved RS analyse ift. rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning.
  • Bedømme og diskutere kvaliteten af resultater af - herunder potentielle fejlkilder og usikkerheder - RS/GIS analyser.
  • Håndtering af RS data i GIS.
  • Kombinere resultater fra RS-analyser med data og analyser i et eksisterende GIS.

Kurset retter sig mod en bred vifte af personer med kendskab til og lyst til at arbejde med geoinformatik. Det kan være ansatte i kommuner, regioner, styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer, som arbejder med digitale miljøer og ressourceforvaltning.


Kurset afholdes med en kombination af dansk og engelsk.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere i Remote sensing, GIS og Geoinformatik

Fakta om kurset i Remote sensing, GIS og Geoinformatik

Varighed: 5 dage
Datoer: 23.-27. august 2021, kl. 9:00–16:30
Pris: 20.500 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2021
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423