Kursus i retslingvistik til august 2020

Retslingvistik - Når sprog er bevismateriale

Det sprogvidenskabelige felt retslingvistik specialiserer sig i analyse af sprogligt bevismateriale som trusselsbreve, betvivlede testamenter, skjulte optagelser, varemærker m.m. Retslingvistikken kan støtte efterforskere, advokater og domstole i at afdække spørgsmål om, hvem der kan have skrevet et anonymt brev, hvad den underforståede betydning i mistænktes eller tiltaltes udsagn er, eller hvorvidt der er sket krænkelse af et firmas varemærke. Internationalt vinder retslingvistiske metoder i disse år større og større udbredelse i retssystemet – og nu er der også mulighed for at tilegne sig dem her i Danmark.

På dette kursus afprøver vi flere af de vigtigste retslingvistiske metoder ved at arbejde med en stribe autentiske sager fra Danmark og USA. Vi skal bl.a. undersøge, hvilke sproglige træk der tyder på, at en skribent har et andet modersmål end det, teksten er skrevet på, og hvorvidt sproglige mønstre kan knytte helt forskelligartede tekster til samme skribent. I en dansk antiterrorsag analyserer vi, hvad der kan uddrages om mistænktes motiver og planlagte aktiviteter ud fra antydninger og indforståede udtryk i hans chatbeskeder. Endelig gennemgår vi, hvad kriminelle sproghandlinger er, og hvordan man kan demonstrere, at en indirekte trussel faktisk er en trussel.


Kurset veksler mellem oplæg om de relevante sprogvidenskabelige metoder og superviserede analyser af autentisk datamateriale i mindre grupper. Som gæsteunderviser har vi inviteret en af verdens førende retslingvister, professor Robert A. Leonard fra Hofstra University, NY. Han vil dels lede deltagerne igennem udvalgte amerikanske sager, dels uddybe hvordan konsulentarbejde som retslingvist typisk forløber i det amerikanske retssystem. Undervisningen ved Robert Leonard foregår på engelsk.

Mød Tanya Karoli, der fortæller om sit arbejde og forskning i trusler: FILM

Kurset forløber over 3 dage, som dækker de vigtigste typer retslingvistiske opgaver:

    • Dag 1: Introduktion til retslingvistik. Overblik over feltet og over de mest almindelige sagstyper. Sprog kriminaliseret i lovgivningen, med fokus på trusler. Gæsteundervisning ved professor Robert Leonard om profilering og ophavsanalyse.
    • Dag 2: Profilering i dansk sag med bombetrusler. Konkurrerende metoder i ophavsanalyse. Ophavsanalyse i dansk sag om vidnechikane. Udformning af retslingvistiske rapporter.
    • Dag 3: Betydningsafdækning via nærsproglig tekstanalyse. Analyse af indirekte trusler. Tekstanalyse af chatbeskeder i dansk antiterrorsag. Retslingvisten som konsulent og ekspertvidne (med indlæg ved professor Robert Leonard).

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser. Inden kursusstart får deltagerne adgang til korte, introducerende tekster, der vil sætte dem i stand til at følge undervisningen uden yderligere forudsætninger. Under selve kurset får deltagerne adgang til fortroligt sagsmateriale, som ikke må videregives.

Der gøres opmærksom på, at visse af sagerne har stødende sprogligt indhold og i øvrigt kan virke foruroligende.

Kurset henvender sig især til advokater, advokatfuldmægtige og efterforskere hos politi, efterretningstjenester og private virksomheder, men også bredere til personer der har en interesse for retslingvistik og anvendt sprogvidenskab.

Bemærk at kurset opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010. Ved tilmeldingen kan man anmode om at få udleveret kursusbevis ved arrangementets afslutning.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder forhåndsgodkendelser af efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Copenhagen Summer University kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.


Du kan se Tanya Karoli Christensen give en kort analyse af et anonymt brev i afsnit 3 af tv-programmet ”Mysteriet om Pedal-Ove” (starter ved 25min50sek). Afsnittet er tilgængeligt på TV2 PLAY. Er du interesseret i retslingvistisk analyse kan vi også anbefale dramapodcastserien ”Breve fra Englene”, som er lavet af Third Ear for Podimo.

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere i Retslingvistik

Fakta om kurset i Retslingvistik

Varighed: 3 dage
Datoer: 16. - 18. august 2021
Pris: 13.500 ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: 2 dage på dansk, 1 dag på engelsk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj 2021
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Download kursusbeskrivelsen for Retslingvistik som pdf