Kursus om Teams & Grupper i Organisationer - Københavns Universitet

Teams og grupper i organisationer 

Teams og grupper benyttes i dag overalt. Her handler det om at kunne samarbejde og om at opnå de bedste resultater. Imidlertid ved alle at samarbejde langt fra er uproblematisk. Personligheder, individuelle præferencer, kompetenceforskelle, sym- og antipatier vil altid have indvirkning på et team eller en gruppe. Derfor kan der være mange fordele ved at synliggøre og forstå, hvilke mekanismer, der er på spil i samarbejdsrelationer.

På dette kursus vil vi begrebssætte og diskutere teams og grupper med udgangspunkt i en række nyere teoretiske og praksisnære forståelser. Herunder vil vi undersøge, hvad der foregår, når mennesker arbejder sammen. Igennem eksempler fra deltagernes og undervisernes praksis vil vi undersøge, hvordan man kan forbedre mulighederne for konstruktivt samarbejde. Effektive teams og grupper kommer ikke af sig selv, det kræver både viden og kompetencer.

Kurset introducerer aktuelle teoretiske og forskningsbaserede forståelser i relation til teams/grupper og samarbejdsprocesser. Disse forståelser spænder fra individfokuserede over de relationsfokuserede til de forståelser, der fokuserer på teams som en helhed. Vi vil se på, hvordan magt kan forstås, og hvordan relationer mellem medlemmerne i teamet etableres og påvirker samarbejdet. Vi vil gennemgå kompetence- og vidensbegreber og se på, hvilken betydning disse har for samarbejdsrelationen, herunder graden af organisering og formalisering. Vi ser på teams ud fra betydningen af italesættelse; Hvordan kommunikerer teamet indbyrdes? Hvordan opstår italesættelsen i teamet? Og hvad betyder dette for forståelsen og for individet?

Arbejdsformerne på kurset veksler mellem oplæg fra undervisere og oplægsholdere, deltageroplæg, gruppe-diskussioner og case-arbejde. Der vil løbende være øvelser, hvor deltagerne kan reflektere og diskutere de teoretiske nedslag i relation til egen praksis.

  • Medarbejdere, der arbejder i teams/grupper
  • Medarbejdere, der skal indgå i tværfagligt samarbejder
  • Ledere med ansvar for teams/grupper og samarbejde
  • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Vibeke Røn Noer, lektor, ph.d. ved VIA University College
Allan Christiansen,
indehaver af Cambiamento
Bent Gringer,
chefkonsulent, ph.d. i Kompetencesekretariatet

Del denne side

Sagt om Copenhagen Summer University

”Højt fagligt niveau, fremlagt af engagerede og inddragende forelæsere”
Deltager om Copenhagen Summer University

”Meget spændende og inspirerende. Masser af input og passion”
Deltager på FNs 17 Verdensmål

”Jeg blev beriget, udfordret og begejstret og oplevede en stor tilfredsstillelse ved at læse akademiske grundtekster og få dem perspektiveret med ligesindede.”

Heidi Dyrholm, Projektkoordinator,  Københavns Universitet om kurset Strategisk Kommunikation på tværs af medier

Kursusledere

Fakta om kurset

Varighed: 5 dage
Datoer: 12.-16. august 2019, kl. 9:00–16:30
Pris: 19.900 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: Stadig ledige pladser
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423


Hent kursusbeskrivelse som PDF